การสั่งซื้อสินค้าและแจ้งชำระเงิน สามารถสั่งซื้อได้หลายวิธี

1. สั่งซื้อสินค้าจากระบบตะกร้าของเว็บไซด์ และแจ้งการชำระเงิน
2. สั่งซื้อสินค้าช่องทางอื่นๆ สามารถสั่งซื้อได้จากช่องทางดังต่อไปนี้

 

วิธีการชำระเงิน

1. ชำระผ่านบัตรเครดิต โดยระบบสั่งซื้อของเว็บไซต์
2. ชำระผ่านการโอนเงิน

แจ้งชำระเงิน

ชำระเงินแล้วกรุณาแจ้งสลิป ชื่อ-ที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ ได้ที่

การจัดส่งสินค้า

จัดส่งสินค้าทุกวัน วันจันทร์-วันเสาร์
วันหยุดวันอาทิตย์