หญ้าเทียม มาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.)

 หญ้าเทียม มาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก)

-หญ้าเทียมมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.

ด้วยกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน

-มีความสวยงาม

-ทนทาน

-อายุการใช้งานยาวนาน

#หญ้าเทียม #หญ้าเทียมมาตรฐาน #หญ้าเทียมฟุตบอล 

#หญ้าเทียมจัดสวน มอก.